Edictes

Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9479 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2023
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9417 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladores de diferents taxes
Exercici: 2023 Bop: 204-0 Edicte: 8819 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit número 04/2023
Exercici: 2023 Bop: 198-0 Edicte: 8585 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 05/2023
Exercici: 2023 Bop: 184-0 Edicte: 7970 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2023
Exercici: 2023 Bop: 179-0 Edicte: 7791 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Informació pública de sol·licitud d'una autorització ambiental (Exp. OGAU G1AAI220165)
Exercici: 2023 Bop: 175-0 Edicte: 7648 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva d'un conveni urbanístic
Exercici: 2023 Bop: 174-0 Edicte: 7614 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals de Maià de Montcal
Exercici: 2023 Bop: 168-0 Edicte: 7444 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Cartipàs municipal per al mandat 2023 2027
Exercici: 2023 Bop: 129-0 Edicte: 5528 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Nomenaments de tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Maià de Montcal