Edictes

Exercici: 2023 Bop: 112-0 Edicte: 4908 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Maià de Montcal
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4857 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2023
Exercici: 2023 Bop: 103-0 Edicte: 4495 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública del Compte general corresponent a l'exercici econòmic 2022
Exercici: 2023 Bop: 95-0 Edicte: 4074 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'actualització i rectificació núm. 2/2023 de l'Inventari municipal de béns i drets
Exercici: 2023 Bop: 94-0 Edicte: 4045 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública d'un conveni urbanístic
Exercici: 2023 Bop: 90-0 Edicte: 3813 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 03/2023
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3318 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals de Maià de Montcal
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3317 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Maià de Montcal núm. 2, pel canvi de traçat de dos camins a l'entorn de Can Marçal de Dosquers
Exercici: 2023 Bop: 74-0 Edicte: 2992 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 66-0 Edicte: 2584 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Informació pública de l'actualització i rectificació núm. 2/2023 de l'Inventari municipal de béns i drets