Edictes

Exercici: 2023 Bop: 52-0 Edicte: 1963 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública de la modificació de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament
Exercici: 2023 Bop: 52-0 Edicte: 1962 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1759 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA - Aprovació inicial dels projectes d'arranjament i millora de camins dels municipis de Maià de Montcal, Sales de Llierca, Mieres i Sant Ferriol
Exercici: 2023 Bop: 35-0 Edicte: 1303 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per l'exercici econòmic 2023
Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 711 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva de la Memòria valorada de millora del camí de Segueró a Maià de Montcal. Tram 2
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 397 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2023
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 391 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament per a l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11601 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa pel servei de celebració de matrimoni en forma civil
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11599 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 8 i 9 reguladores de diferents taxes
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9560 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa pel servei de celebració de matrimoni en forma civil