Edictes

Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4315 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3650 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Informació pública de la modificació núm. 01/2024 del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3538 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3534 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació provisional de les tarifes dels preus públics per la prestació del servei de piscina i cessió de locals municipals per oci i altres serveis
Exercici: 2024 Bop: 79-0 Edicte: 3416 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 156 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11376 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de diferents taxes municipals per a 2024
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10495 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2024
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9479 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2023
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9417 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladores de diferents taxes