Equip de govern

Tavi Casadevall Ballada

alcaldia@maia.cat

Urbanisme, Hisenda i Patrimoni.


Jordi Ariza Salellas

jariza@maia.cat

Festes, promoció econòmica i turisme


Fàtima Merino Joan

fmerino@maia.cat

Salut, serveis socials i medi ambient


Judit Farré Pino

jfarre@maia.cat

Ensenyament i família


Joan Prujà Masbernat

jpruja@maia.cat

Agricultura, Ramaderia i gestió forestal


Patrick Rosich

prosich@maia.cat

Territori i sostenibilitat i noves tecnologies


Blai Moliner Alabau

bmoliner@maia.cat

Esports i joventut