Agrupació de Defensa Forestal

ADFLes agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

L’Ajuntament i l’ADF del municipi van fer una crida per aconseguir voluntaris per realitzar tasques de prevenció d’incendis i per assistir als possibles focs forestals, i es va fer un repàs de tot l’equipament, eines, estris i petita maquinaria, així com la supervisió i reparació de tots els hidrants del poble.

Aquesta crida va ser un èxit i es van presentar més de 25 voluntaris, els quals gaudeixen del carnet groc que els permet entrar a les zones de risc.

Particulars i pagesos van subscriure també la seva voluntat d’aportar la seva maquinaria pesada per ajudar en cas d’emergència.

L’ADF va fer renovació de la Junta, quedant de la següent manera:

President: Joan Gainza Agustí, Secretari: Jordi Ariza Salellas i Tresorer: Eduard Fèlix Riera

Vocals: Pere Cardoner Blanch (en representació de JARO, SA), Delfí Cros Cabañó, Manel Fernandez Brugués, Carles Furriol Fornells, Isidre Prat Garcia (en representació de CAN GENASSA, SL) i Martí Pujolar Gratacós (en representació de Ramir Fontanet).