Agrupació de Defensa Forestal

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

L’Ajuntament i l’ADF del municipi van fer una crida per aconseguir voluntaris per fer tasques de prevenció d’incendis i per assistir als possibles focs forestals, i es va fer un repàs de tot l’equipament, eines, estris i petita maquinària, així com la supervisió i reparació de tots els hidrants del poble.

Aquesta crida va ser un èxit i es van presentar més de 25 voluntaris, els quals gaudeixen del carnet groc que els permet entrar a les zones de risc.

Particulars i pagesos van subscriure també la seva voluntat d’aportar la seva maquinària pesant per ajudar en cas d’emergència.

L’ADF va fer renovació de la Junta, quedant de la següent manera:

  • President: Eduard Fèlix Riera
  • Secretari: Cristina Grau Jimenez
  • Tresorer: Joan Prujà Masbernat